Партньори

Издателство КЛЕТ България
Издател на учебници Klett и учебни помагала PONS. Изключителен представител за България на Cambridge University Press и Difusión.
Асоциацията на Кеймбридж училищата в България
вече е регистрирана като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел по ф. дело № 17200/2007г. на Софийски градски съд. Юридическата регистрация отваря нови възможности пред членовете – кандидатстване по различни проекти, привличане на външно финансиране, изпращане на групи за обмен на опит и пр.
Издателска къща "Анубис"
заедно със своите автори и с многобройните си читатели твори в областта на българското образование и култура. Създадена през 1990 г. от Николай Табаков – управител и автор на редица съвременни книги, между които "Изгубено поколение”, "Да рисуваш по водата”, "Няма да е все така” – с амбициозната задача да издава литература, отговаряща на високи естетически критерии. От 1992 г. приоритет в политиката на "Анубис” е издаването и разпространението на учебници и учебно-помощна литература.
Издателство „Булвест 2000“
Създадено е през 1990 година и за двадесетгодишния период на своята дейност се утвърди като едно от най-големите учебникарски издателства в страната ни. През последните няколко години осигурява значителен дял от продукцията на учебници и учебни помагала по всички учебни дисциплини на образователната система в държавата.
Иновации и консултиране
са компания ангажирана със създаване и апробиране на иновативни образователни продукти за образованието и бизнеса, внедряване на иновативни технологии за образователни цели, консултиране на учители и образователни институции за адекватен избор и използване на информационни и комуникационни технологии в обучението. Мисията на Иновации и консултиране е да подпомогне осъвременяването на образованието в България, да открива и обединява позитивни и креативни личности и техните добри практики и да подпомога информирането на учителската колегия.
Фондация „Програма достъп до информация“
Фондация „Програма достъп до информация“ е неправителствена организация, създадена през 1996 г. в София. Мисията на ПДИ е да подпомага упражняването на правото на достъп до информация.

ПДИ провежда постоянна кампания за подобряване състоянието на достъпа до информация в България и участва активно в международни мрежи и инициативи, свързани със защитата на правото на информация – наблюдава законодателството и практиките по предоставяне на достъп до обществена информация; провежда специални проучвания, свързани с прозрачността на институциите; предоставя правна помощ, включително представителство в съда; организира специализирани обучения по свобода на информацията; разяснява правото на достъп до информация чрез медиите, специализирани кампании и информационни канали.
ДОБИ ПРЕС ЕООД
Основно направление в дейността на ДОБИ ПРЕС ЕООД е абонаментна и разпространителска дейност на периодични издания – вестници, списания, бюлетини и доставката им до крайния клиент. Фирмата работи директно и има сключени договори за разпространение на техните издания с почти всички издателства на територията на Република България, както и с множество издателства от чужбина.
Go to top