За втора година директори от системата на образованието се събират на национален форум

Вторият есенен форум на директорите в системата на образованието, който тази година се провежда под мотото: „За качествено образование чрез ефективно управление на ресурсите“, вече е факт. Събитието, което беше официално открито днес, събра над 200 директори, представители на Министерство на културата, Министерство на младежта и спорта и други. Част от официалните гости на Форума бяха Йорданка Фандъкова – кмет на Столична община и Райнхард Крап – ръководител на отдел „Политика и протокол“ в посолството на Федерална Република Германия.

Форумът е организиран от РААБЕ България и е подкрепен от представената в 17 държави издателска група „Клет“,  Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Асоциацията на Кеймбридж училищата в България, Майкрософт България и други представители на бизнеса. Като лектори на събитието взеха участие дългогодишни експерти в системата на образованието.

Основната цел на форума е да се даде възможност на директорите на учебни завадения да се срещнат със своите колеги и с експерти от различни сфери на дейност, с които да обменят опит и добри практики. Работната програма тази година е организирана в два дни, което осигурява практически формат с възможности за дискусии, задаване на въпроси и споделяне на опит.

По време на първия ден бяха обсъдени връзката между вътрешноорганизационното учене и устойчивото развитие на човешките ресурси в образованието, планирането на квалификационната дейност в учебните заведения, трудово-правните норми и процедури, гарантиращи устойчивост на училищната институция, и много други теми.

Вторият ден на събитието е отделен на воденето на училищната документация, осъществяването на ефективен контрол, различните форми на обучение, управлението на финансовите ресурси и подобряването на материалната база в учебните заведения.

Акцент на събитието тази година е ефективното управление на ресурсите в учебните заведения с цел постигане на качествено образование.

Официален медиен партньор на форума е вестник „Новинар“.

Go to top