РААБЕ България с награда за качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+“

РААБЕ България с награда за качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+“

С проекти по „Eразъм+“ националните постижения стават част от европейската култура

По време на „Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+” и съпътстващи дейности“, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), РААБЕ България получи награда за качествено изпълнение на проект 3MVET  „Иновативни материали за професионално образование и обучение по направление „Машиностроене, металообработване и металургия“ по Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“.

Със знак за качество бяха отличени  41 проекта от финансирани общо 469 проекта през изминалата година. Наградата беше връчена на Управителя на РААБЕ България Надежда Цветкова от Татяна Калканова, Изпълнителен директор на Центъра за развитие на човешките ресурси.

Изпълняваният от РААБЕ България проект има за цел да повиши привлекателността на професионалното образование и обучение като цяло, но също така и популярността и подобряването на качеството на обучението по професиите, които в момента са много  търсени поради най-новите тенденции в икономическото развитие на Европа. Партньори в проекта са Palfinger Produktionstechnik Bulgaria EOOD, Професионална гимназия по механоелектротехника „9 май“ – гр. Червен бряг, Klett MINT – Германия, университетът Balikesir – Турция, Технически лицей ORTAKOY – Турция, Технологичен институт ITAINNOVA – Испания, Център за професионално обучение и образование Somorrostro – Испания.

Програма „Еразъм+“ осигурява ефективно взаимодействие между всички сектори в образованието, обучението, младежта и спорта, като подкрепя дейности в областта на училищното образование, висшето образование, професионалното образование и обучение, образованието за възрастни, младежкия сектор.

Go to top