Дигиталната грамотност - ключов фактор за подобряване качеството на образованието в България

Дигиталната грамотност - ключов фактор за подобряване качеството на образованието в България

Издателска група Клет е мажоритарен собственик на ИК „Анубис“, издателство „Булвест2000“ и Анубис-Булвест

Когато през далечната 1897 година Ернст Клет и Джулиус Хартман придобиват малка печатница в Германия, едва ли са предполагали, че 120 години по-късно Издателска група „Клет“ ще бъде лидер в централна и Източна Европа в предлагането на най-богатото съдържание в областта на образованието.

На 09.02.2018 година в Парк Хотел „Москва“, зала „Киев“ в град София се проведе форум, на който Филип Хаусман, изпълнителен директор и член на Борда на директорите на издателска група Клет, заедно с Владимир Колев, директор на издателство „КЛЕТ България”, споделиха своите съвместни намерения за развитието на компаниите  в България.

Една от основните цели на срещата бе оповестяване на новината, че от началото на годината издателска група Клет е мажоритарен собственик на ИК „Анубис“, издателство „Булвест2000“ и Анубис-Булвест, като по този начин тя разширява позициите си в България.

В България „Клет” присъства вече повече от 21 години с компаниите си „РААБЕ България” и „КЛЕТ България”. „РААБЕ България” е първата компания, която  групата „Клет“ основава в нашата страна през декември 1996г.

На общата среща на служителите от петте компании бяха очертани основните посоки за бъдещото развитие на бизнеса. Основна мисия на Издателска група „Клет“ е „да бъде най-добрият партньор, осигуряващ най-доброто обслужване на учителите и директорите, като дава цялостни решения.“ – каза Филип Хаусман.

РААБЕ България споделя напълно мнението на Филип Хаусман, че „в образованието нищо не се прави от днес за утре“ и че „ние трябва да помагаме на децата да се развиват и да имат добър живот, да получат добра професия“. Ето защо, нашият стремеж е да предлагаме най-добрите и полезни продукти и услуги на българските учители и директори на училища и детски градини. 

„Обучението в различните страни предстои да се промени, като едновременно с това ще става все по-еднакво.“ – каза още Хаусман. Развитието на технологиите отваря нови врати за разработване на съвременно поколение учебници и учебни материали. Интерактивното обучение ще заема все по-голям дял в образованието. Дигиталната ера поставя много нови предизвикателства.

На форума бе споделено, че поведението на българските учители в дигиталния свят е съизмеримо с това на колегите им от Европа. Българските училища са добре оборудвани и дигитализирани. Приспособяването към бурното навлизане на все по-съвременни и креативни методи на учене и преподаване, както и дигиталната грамотност, обаче ще са ключов фактор за подобряване качеството на образованието в България.

Go to top