Welcome to RAABE Bulgaria website!

Here you will find professional literature for your business and many ideas for training and developing your personal and professional competences.

РRAABE Bulgaria offers more than 40 information products and more than 250 training topics to our customers – teachers and principals of educational institutions; accountants in public and business sector; managers of companies and enterprises.

Our authors and trainers are experts who have years of professional and practical experience and who can give you the best advice and solutions for your work.

Trust quality, tradition and experience, visit our specialized websites and make your choice.

РААБЕ България с награда за качествено изпълнение на проект по програма „Еразъм+“

По време на „Валоризационна конференция по Програма „Еразъм+” и съпътстващи дейности“, организирана от Центъра за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), РААБЕ България получи награда за качествено изпълнение на проект 3MVET  „Иновативни материали...

Успешно приключи обществена поръчка за създаване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище

РААБЕ България в партньорство с Джоб Тайгър успешно приключи обществена поръчка за разработване на Програма за кариерно ориентиране на учениците на ниво училище, като част от дейностите по проект BG05М2ОР001-2.001-0001 „Система за кариерно...

РААБЕ представя:  „Креативните училища “ на Кен Робинсън

Може ли днешните образователни системи да се променят по начин, който да отговори на съвременните икономически условия и обществени изисквания? Какви са възможните пътища, за да се случи промяната?

All news

Go to top